Logo Oliyos
Cortado + Muxu o Suspiro Ebakia + Muxua edo Suspiroa Macchiato + Muxu or Suspiro   3.20€ Café con leche + Muxu o Suspiro Kafesnea + Muxua edo Suspiroa Coffee with milk + Muxu or Suspiro    3.40€
Cortado + Croissant Ebakia + Croissanta Macchiato + Croissant    3.30€ Café con leche + Croissant Kafesnea + Croissant Coffee with milk + Croissant  3.50€
Cortado + Tostada con mantequilla y mermelada Ebakia + Tostada gurina eta marmeladarekin Macchiato + Toast with butter and jam  2.70€ Café con leche + Tostada con mantequilla y mermelada Kafesnea + Tostada gurina eta marmeladarekin Coffee with milk + Toast with butter and jam  2.90€
Cortado + Tostada con aceite y tomate Ebakia + Tostada olio eta tomatearekin Macchiato + Toast with oil and tomato  2.70€ Café con leche + Tostada con aceite y tomate Kafesnea + Tostada olio eta tomateareki Coffee with milk + Toast with oil and tomato  2.90€
Cortado + Bizcocho de almendra Ebakia + Almendra bizkotxoa Macchiato + Almond cake    4.00€ Café con leche + Bizcocho de almendra Kafesnea + Almendra bizkotxoa Coffee with milk + Almond cake    4.20€
Zumo de naranja natural Laranja zuku natural Natural orange juice 1.20€
Todos los precios con el 10% de IVA incluido.
PINTXOS FRIOS · PINTXO HOTZAK · COLD PINTXOS

Delicia
Delizia
Delice

3.10€

Gilda (estilo Oliyos)
Gilda (Oliyos estiloan)
Gilda (Oliyos style)

2.65€

Pastel de pescado casero
Etxeko arrain pastela
Homemade fish cake

3.10€

Ensaladilla rusa casera
Etxeko errusiar entsaladilla
Homemade Olivier salad

3.10€

Salmón relleno
Izokin betea
Filled salmon

3.10€

Bonito con anchoa
Hegaluzea antxoarekin
Tuna with anchovy

3.00€

Chatka
Txatka
Chatka

3.10€

Gilda dominguera
Igandetako Gilda
Sunday Gilda

3.10€

Huevo con gamba
Arrautza ganbarekin
Egg with prawn

2.65€

Huevo con bonito
Arrautza hegaluzearekin
Egg with tuna

2.65€

PINTXOS CALIENTES · PINTXO BEROAK · HOT PINTXOS

Croqueta casera
Etxeko kroketa
Homemade croquette

2.65€

Oliyos (bola rellena de bonito)
Oliyos (hegaluzez betetako bola)
Oliyos (ball stuffed with tuna)

3.10€

Mejillón relleno
Muskuilu betea
Stuffed mussel

3.10€

Tortilla de patata
Patata tortilla
Spanish omelette

3.30€

Tortilla de bacalao
Bakailao tortilla
Cod omelette

3.85€

Champiñones en salsa
Txanpiñoiak saltsan
Mushrooms in sauce

4.95€

Champiñones con patatas fritas
Txanpiñoiak patata frijituekin
Mushrooms with chips

5.50€

Champiñones con tortilla de patata
Txanpiñoiak patata tortillarekin
Mushrooms with spanish omelette

8.20€

MINI BOCATINES · MINI BOKATAK · SMALL SANDWICHES

Bodeguilla
Bodegilla
“Bodeguilla”

4.40€

Jamón ibérico
Urdaiazpiko iberikoa
Iberic ham

4.40€

Chorizo riojano
Errioxako txorizoa
Riojan chorizo

4.40€

Vegetal
Begetala
Vegetable

4.40€

Mixto de jamón y queso
Urdaiazpiko eta gazta mistoa
Ham & cheese mix

4.40€

Tortilla de jamón
Urdaiazpiko tortilla
Ham omelette

4.40€

Tortilla de chorizo Riojano
Errioxar txorizo tortilla
Riojan chorizo omelette

4.40€

Lomo con queso
Solomoa gaztarekin
Pork loin with cheese

4.40€

Lomo con pimientos
Solomoa piperrarekin
Pork loin with peppers

4.40€

Lomo con queso y pimientos
Solomoa, gazta eta piperrarekin
Pork loin with cheese & peppers

4.40€

Bacon con queso
Hirugiharra gaztarekin
Bacon with cheese

4.40€

MEDIAS RACIONES · ERRAZIO ERDIAK · HALF RATIONS

Ensalada mixta
Entsalada mistoa
Mixed salad

7.25€

Ensalada de tomate
Tomate entsalada
Tomato salad

7.70€

Ensaladilla rusa
Errusiar entsaladilla
Olivier salad

8.00€

Ensaladilla de bonito
Hegaluze entsaladilla
Tuna fish Olivier salad

8.00€

Ensaladilla rusa
Errusiar entsaladilla
Olivier salad

8.00€

Ensaladilla de bonito
Hegaluze entsaladilla
Tuna fish Olivier salad

8.00€

Ensalada de ventresca
Mendreska entsalada
Tuna belly salad

8.80€

Ensalada templada
Entsalada epela
Warm salad

8.00€

Pastel de pescado
Arrain pastela
Fish cake

7.70€

Anchoas en aceite
Antxoak oliotan
Anchovies in oil

8.00€

Chipirones a lo Pelayo
Txipiroiak Pelayo eran
Baby squid Pelayo style

11.00€

Merluza rebozada
Legatz arrautzaztatua
Fried hake coated with egg

14.00€

Albóndigas en salsa o tomate
Albodigak saltsan edo tomatearekin
Meatballs in sauce or tomato

11.00€

Carrilleras en salsa
Behi masailak saltsan
Veal cheeks in sauce

11.00€

Morros en salsa
Behi muturrak saltsan
Veal snouts in sauce

11.00€

Callos
Tripakiak
Veal tripe

11.00€

Rabo en salsa
Behi isatsa saltsan
Veal oxtail in sauce

12.00€

Todos los precios con el 10% de IVA incluido.

IBÉRICOS · IBERIKOAK · IBERIANS

Jamón ibérico
Urdaiazpiko iberikoa
Iberic ham

1/2 Ración: 11.50€ Ración: 23.00€

Lomo ibérico
Solomo iberikoa
Iberic loin

1/2 Ración: 9.60€ Ración: 19.20€

Chorizo ibérico
Txorizo iberikoa
Iberic chorizo

1/2 Ración: 9.60€ Ración: 19.20€

Tabla de ibéricos
Iberikozko taula
Iberic charcuterie plate

1/2 Ración: 12.00€ Ración: 24.00€

ENSALADAS · ENTSALADAK · SALADS

Ensalada mixta
Entsalada mistoa
Mixed salad

1/2 Ración: 7.25€ Ración: 12.60€

Ensalada de tomate
Tomate entsalada
Tomato salad

1/2 Ración: 7.70€ Ración: 14.30€

Ensalada templada
Entsalada epela
Warm salad

1/2 Ración: 8.00€ Ración: 14.80€

Ensalada de ventresca
Mendreska entsalada
Tuna belly salad

1/2 Ración: 8.80€ Ración: 16.50€

Ensaladilla rusa
Errusiar entsaladilla
Olivier saladd

1/2 Ración: 8.00€ Ración: 14.80€

Ensaladilla de bonito
Hegaluze entsaladilla
Tuna fish Olivier salad

1/2 Ración: 8.00€ Ración: 14.80€

Pastel de pescado
Arrain pastela
Fish cake

1/2 Ración: 7.70€ Ración: 14.30€

Espárragos 3 salsas
Zainzuriak 3 saltsekin
Asparagus 3 sauces

14.30€

Anchoas en aceite
Antxoak oliotan
Anchovies in oil

1/2 Ración: 8.00€ Ración: 16.00€

Anchoas, ventresca y guindillas de Ibarra
Antxoak, mendreska eta Ibarrako piperrak
Anchovies, tuna belly and chillies of Ibarra

16.50€

Anchoas mariposa
Antxoak tximeleta erara
“Butterfly” anchovies

24.00€

HUEVOS Y TORTILLAS · ARRAUTZAK ETA TORTILLAK · EGGS AND OMELETTES

Tortilla de patata
Patata tortilla
Spanish omelette

7.70€

Tortilla de bacalao
Bakailao tortilla
Cod omelette

10.50€

Revuelto de hongos
Onddo nahaskia
Porcini mushrooms in lightly scrambled eggs

16.50€

Huevos fritos con tomate casero y patatas
Arrautz frijituak, etxeko tomate eta patatekin
Eggs with tomato sauce and chips

12.00€

Huevos fritos con jamón serrano y patatas
Arrautz frijituak, Serrano urdaiazkpiko eta patatekin
Eggs with serrano ham and chips

13.00€

Huevos fritos con chorizo riojano y patatas
Arrautz frijituak, errioxako txorizo eta patatekin
Eggs with Riojan chorizo and chips

13.00€

Huevos fritos con bacon y patatas
Arrautz frijituak, hirugihar eta patatekin
Eggs with bacon and chips

13.00€

CAZUELAS · KAZOLAK · CASSEROLES

Albóndigas en salsa o tomate
Albondigak saltsa edo tomatearekin
Meatballs in sauce or tomato

1/2 Ración: 11.00€

Carrilleras en salsa
Behi masailak saltsan
Veal cheeks in sauce

1/2 Ración: 11.00€ Ración: 21.00€

Morros en salsa
Behi muturrak saltsan
Veal snouts in sauce

1/2 Ración: 11.00€ Ración: 21.00€

Callos
Tripakiak
Veal tripe

1/2 Ración: 11.00€ Ración: 21.00€

Rabo en salsa
Behi isatsa saltsan
Veal oxtail in sauce

1/2 Ración: 12.00€ Ración: 23.00€

Combinado de callos y morros
Tripaki eta mutur konbinatua
Veal tripe and snout combination

23.00€

PESCADOS · ARRAINAK · FISH

Chipirones a lo Pelayo
Txipiroiak Pelayo eran
Baby squid Pelayo style

1/2 Ración: 11.00€ Ración: 21.00€

Merluza rebozada
Legatz arrautzaztatua
Fried hake coated with egg

1/2 Ración: 14.00€ Ración: 23.50€

Bacalao en salsa verde
Bakailaoa saltsa berdean
Cod in green sauce

23.50€

Bacalao con tomate
Bakailaoa tomatearekin
Cod with tomato saucea

23.50€

CARNES · HARAGIAK · MEATS

Taco de entrecot de vaca con guarnición
Behi entrekot takoa goarnizioarekin
Beef entrecote taco with garnish

19.00€

Solomillo con guarnición
Azpizuna goarnizioarekin
Sirloin with garnish

23.50€

Nota: la guarnición lleva patatas, pimientos y ensalada de lechuga.
Oharra: goarnizioak patatak, piperrak eta letxuga entsalada darama.
Note: the garnish includes chips, peppers and lettuce salad.
PLATOS COMBINADOS · PLATER KONBINATUAK · COMBINED DISHES

Tortilla de patata con ensalada y croquetas
Patata tortilla, entsalada eta kroketak
Spanish omelette, salad and croquettes

12.00€

Tortilla de bacalao con ensalada y croquetas
Bakailao tortilla, entsalada eta kroketak
Cod omelette, salad and croquettes

16.50€

Albóndigas en salsa con ensalada y patatas
Albondigak saltsan, entsalada eta patatak
Meatballs in sauce, salad and chips

13.50€

Albóndigas con tomate con ensalada y patatas
Albondigak tomatearekin, entsalada eta patatak
Meatballs in tomato sauce, salad and chips

13.50€

Merluza rebozada con ensalada y croquetas
Legatz arrautzaztatua, entsalada eta kroketak
Fried hake coated with egg, salad and croquettes

18.50€

Merluza rebozada y chipirón a lo Pelayo con patatas y arroz
Legatz arrautzaztatua, txipiroiak Pelayo eran, patatak eta arroza
Fried hake coated with egg, baby squid Pelayo style, chips and ric

22.50€

Callos con tortilla de patata
Tripakiak patata tortillarekin
Veal tripe with spanish omelette

18.00€

Todos los precios con el 10% de IVA incluido.

CASA OTAGEI

Muxu con helado
Muxua izozkiarekin
“Muxu” with ice cream

 
4.00€

Suspiro con helado
Suspiroa izozkiarekin
“Suspiro” with ice cream

 
4.00€

Tarta de almendra
Almendra tarta
Almond cake

 
6.50€

Tarta de manzana
Sagar tarta
Apple pie

 
7.00€

Pantxineta

Pantxineta
Pantxineta

 
8.00€

Tarta de queso
Gazta tarta
Cheese cake

 
8.00€

POSTRES CASEROS

Arroz con leche
Arroz esnea
Rice with milk

 
6.00€

Flan con helado
Flana izozkiarekin
Flan with ice cream

 
6.00€

HELADOS

De bola (vainilla, galleta o chocolate)

Bolak (bainilla, galleta edo txokolatea)

Balls (vanilla, cookie or chocolate)

 
5.50€

Tarta helada de whisky

Whisky tarta izoztua

Frozen whiskey cake

 
7.00€

QUESOS
Queso con membrillo

Gazta menbriloarekin

Cheese with quince

8.00€

Todos los precios con el 10% de IVA incluido.

 

Cortado + Muxu o Suspiro Ebakia + Muxua edo Suspiroa Macchiato + Muxu or Suspiro

3.20€

Café con leche + Muxu o Suspiro Kafesnea + Muxua edo Suspiroa Coffee with milk + Muxu or Suspiro

3.40€

Cortado + Croissant Ebakia + Croissanta Macchiato + Croissant

3.30€

Café con leche + Croissant Kafesnea + Croissant Coffee with milk + Croissant

3.50€

Cortado + Tostada con mantequilla y mermelada Ebakia + Tostada gurina eta marmeladarekin Macchiato + Toast with butter and jam

3.70€

Café con leche + Tostada con mantequilla y mermelada Kafesnea + Tostada gurina eta marmeladarekin Coffee with milk + Toast with butter and jam

2.90€

Cortado + Tostada con aceite y tomate Ebakia + Tostada olio eta tomatearekin Macchiato + Toast with oil and tomato

3.70€

Café con leche + Tostada con aceite y tomate Kafesnea + Tostada olio eta tomateareki Coffee with milk + Toast with oil and tomato

2.90€

Cortado + Bizcocho de almendra Ebakia + Almendra bizkotxoa Macchiato + Almond cake

4.00€

Café con leche + Bizcocho de almendra Kafesnea + Almendra bizkotxoa Coffee with milk + Almond cake

4.20€

Zumo de naranja natural Laranja zuku natural Natural orange juice

1.20€

Todos los precios con el 10% de IVA incluido.

PINTXOS FRIOS · PINTXO HOTZAK · COLD PINTXOS

Delicia Delizia Delice

3.10€

Gilda (estilo Oliyos) Gilda (Oliyos estiloan) Gilda (Oliyos style)

2.65€

Pastel de pescado casero Etxeko arrain pastela Homemade fish cake

3.10€

Ensaladilla rusa casera Etxeko errusiar entsaladilla Homemade Olivier salad

3.10€

Salmón relleno Izokin betea Filled salmon

3.10€

Bonito con anchoa Hegaluzea antxoarekin Tuna with anchovy

3.00€

Chatka Txatka Chatka

3.10€

Gilda dominguera Igandetako Gilda Sunday Gilda

3.10€

Huevo con gamba Arrautza ganbarekin Egg with prawn

2.65€

Huevo con bonito Arrautza hegaluzearekin Egg with tuna

2.65€

PINTXOS CALIENTES · PINTXO BEROAK · HOT PINTXOS

Croqueta casera Etxeko kroketa Homemade croquette

2.65€

Oliyos (bola rellena de bonito) Oliyos (hegaluzez betetako bola) Oliyos (ball stuffed with tuna)

3.10€

Mejillón relleno Muskuilu betea Stuffed mussel

3.10€

Tortilla de patata Patata tortilla Spanish omelette

3.30€

Tortilla de bacalao Bakailao tortilla Cod omelette

3.85€

Champiñones en salsa Txanpiñoiak saltsan Mushrooms in sauce

4.95€

Champiñones con patatas fritas Txanpiñoiak patata frijituekin Mushrooms with chips

5.50€

Champiñones con tortilla de patata Txanpiñoiak patata tortillarekin Mushrooms with spanish omelette

8.20€

MINI BOCATINES · MINI BOKATAK · SMALL SANDWICHES

Bodeguilla Bodegilla “Bodeguilla”

4.40€

Jamón ibérico Urdaiazpiko iberikoa Iberic ham

4.40€

Chorizo riojano Errioxako txorizoa Riojan chorizo

4.40€

Vegetal Begetala Vegetable

4.40€

Mixto de jamón y queso Urdaiazpiko eta gazta mistoa Ham & cheese mix

4.40€

Tortilla de jamón Urdaiazpiko tortilla Ham omelette

4.40€

Tortilla de chorizo Riojano Errioxar txorizo tortilla Riojan chorizo omelette

4.40€

Lomo con queso Solomoa gaztarekin Pork loin with cheese

4.40€

Lomo con pimientos Solomoa piperrarekin Pork loin with peppers

4.40€

Lomo con queso y pimientos Solomoa, gazta eta piperrarekin Pork loin with cheese & peppers

4.40€

Bacon con queso Hirugiharra gaztarekin Bacon with cheese

4.40€

MEDIAS RACIONES · ERRAZIO ERDIAK · HALF RATIONS

Ensalada mixta Entsalada mistoa Mixed salad

7.25€

Ensalada de tomate Tomate entsalada Tomato salad

7.70€

Ensaladilla rusa Errusiar entsaladilla Olivier salad

8.00€

Ensaladilla de bonito Hegaluze entsaladilla Tuna fish Olivier salad

8.00€

Ensaladilla rusa Errusiar entsaladilla Olivier salad

8.00€

Ensaladilla de bonito Hegaluze entsaladilla Tuna fish Olivier salad

8.00€

Ensalada de ventresca Mendreska entsalada Tuna belly salad

8.80€

Ensalada templada Entsalada epela Warm salad

8.00€

Pastel de pescado Arrain pastela Fish cake

7.70€

Anchoas en aceite Antxoak oliotan Anchovies in oil

8.00€

Chipirones a lo Pelayo Txipiroiak Pelayo eran Baby squid Pelayo style

11.00€

Merluza rebozada Legatz arrautzaztatua Fried hake coated with egg

14.00€

Albóndigas en salsa o tomate Albodigak saltsan edo tomatearekin Meatballs in sauce or tomato

11.00€

Carrilleras en salsa Behi masailak saltsan Veal cheeks in sauce

11.00€

Morros en salsa Behi muturrak saltsan Veal snouts in sauce

11.00€

Callos Tripakiak Veal tripe

11.00€

Rabo en salsa Behi isatsa saltsan Veal oxtail in sauce

12.00€

Todos los precios con el 10% de IVA incluido.

IBÉRICOS · IBERIKOAK · IBERIANS

Jamón ibérico Urdaiazpiko iberikoa Iberic ham

1/2 Ración: 11.50€ Ración: 23.00€

Lomo ibérico Solomo iberikoa Iberic loin

1/2 Ración: 9.60€ Ración: 19.20€

Chorizo ibérico Txorizo iberikoa Iberic chorizo

1/2 Ración: 9.60€ Ración: 19.20€

Tabla de ibéricos Iberikozko taula Iberic charcuterie plate

1/2 Ración: 12.00€ Ración: 24.00€

ENSALADAS · ENTSALADAK · SALADS

Ensalada mixta Entsalada mistoa Mixed salad

1/2 Ración: 7.25€ Ración: 12.60€

Ensalada de tomate Tomate entsalada Tomato salad

1/2 Ración: 7.70€ Ración: 14.30€

Ensalada templada Entsalada epela Warm salad

1/2 Ración: 8.00€ Ración: 14.80€

Ensalada de ventresca Mendreska entsalada Tuna belly salad

1/2 Ración: 8.80€ Ración: 16.50€

Ensaladilla rusa Errusiar entsaladilla Olivier saladd

1/2 Ración: 8.00€ Ración: 14.80€

Ensaladilla de bonito Hegaluze entsaladilla Tuna fish Olivier salad

1/2 Ración: 8.00€ Ración: 14.80€

Pastel de pescado Arrain pastela Fish cake

1/2 Ración: 7.70€ Ración: 14.30€

Espárragos 3 salsas Zainzuriak 3 saltsekin Asparagus 3 sauces

14.30€

Anchoas en aceite Antxoak oliotan Anchovies in oil

1/2 Ración: 8.00€ Ración: 16.00€

Anchoas, ventresca y guindillas de Ibarra Antxoak, mendreska eta Ibarrako piperrak Anchovies, tuna belly and chillies of Ibarra

16.50€

Anchoas mariposa Antxoak tximeleta erara “Butterfly” anchovies

24.00€

HUEVOS Y TORTILLAS · ARRAUTZAK ETA TORTILLAK · EGGS AND OMELETTES

Tortilla de patata Patata tortilla Spanish omelette

7.70€

Tortilla de bacalao Bakailao tortilla Cod omelette

10.50€

Revuelto de hongos Onddo nahaskia Porcini mushrooms in lightly scrambled eggs

16.50€

Huevos fritos con tomate casero y patatas Arrautz frijituak, etxeko tomate eta patatekin Eggs with tomato sauce and chips

12.00€

Huevos fritos con jamón serrano y patatas Arrautz frijituak, Serrano urdaiazkpiko eta patatekin Eggs with serrano ham and chips

13.00€

Huevos fritos con chorizo riojano y patatas Arrautz frijituak, errioxako txorizo eta patatekin

Eggs with Riojan chorizo and chips

13.00€

Huevos fritos con bacon y patatas Arrautz frijituak, hirugihar eta patatekin Eggs with bacon and chips

13.00€

CAZUELAS · KAZOLAK · CASSEROLES

Albóndigas en salsa o tomate Albondigak saltsa edo tomatearekin Meatballs in sauce or tomato

1/2 Ración: 11.00€

Carrilleras en salsa Behi masailak saltsan Veal cheeks in sauce

1/2 Ración: 11.00€ Ración: 21.00€

Morros en salsa Behi muturrak saltsan Veal snouts in sauce

1/2 Ración: 11.00€ Ración: 21.00€

Callos Tripakiak Veal tripe

1/2 Ración: 11.00€ Ración: 21.00€

Rabo en salsa Behi isatsa saltsan Veal oxtail in sauce

1/2 Ración: 12.00€ Ración: 23.00€

Combinado de callos y morros Tripaki eta mutur konbinatua Veal tripe and snout combination

23.00€

PESCADOS · ARRAINAK · FISH

Chipirones a lo Pelayo Txipiroiak Pelayo eran Baby squid Pelayo style

1/2 Ración: 11.00€ Ración: 21.00€

Merluza rebozada Legatz arrautzaztatua Fried hake coated with egg

1/2 Ración: 14.00€ Ración: 23.50€

Bacalao en salsa verde Bakailaoa saltsa berdean Cod in green sauce

23.50€

Bacalao con tomate Bakailaoa tomatearekin Cod with tomato sauce

23.50€

CARNES · HARAGIAK · MEATS

Taco de entrecot de vaca con guarnición Behi entrekot takoa goarnizioarekin Beef entrecote taco with garnish

19.00€

Solomillo con guarnición Azpizuna goarnizioarekin Sirloin with garnish

23.50€

Nota: la guarnición lleva patatas, pimientos y ensalada de lechuga. Oharra: goarnizioak patatak, piperrak eta letxuga entsalada darama. Note: the garnish includes chips, peppers and lettuce salad.
PLATOS COMBINADOS · PLATER KONBINATUAK · COMBINED DISHES
Tortilla de patata con ensalada y croquetas Patata tortilla, entsalada eta kroketak Spanish omelette, salad and croquettes

12.00€

Tortilla de bacalao con ensalada y croquetas Bakailao tortilla, entsalada eta kroketak Cod omelette, salad and croquettes 16.50€

Albóndigas en salsa con ensalada y patatas

Albondigak saltsan, entsalada eta patatak

Meatballs in sauce, salad and chips

13.50€

Albóndigas con tomate con ensalada y patatas

Albondigak tomatearekin, entsalada eta patatak

Meatballs in tomato sauce, salad and chips

13.50€

Merluza rebozada con ensalada y croquetas

Legatz arrautzaztatua, entsalada eta kroketak

Fried hake coated with egg, salad and croquettes

18.50€

Merluza rebozada y chipirón a lo Pelayo con patatas y arroz

Legatz arrautzaztatua, txipiroiak Pelayo eran, patatak eta arroza

Fried hake coated with egg, baby squid Pelayo style, chips and rice

22.50€

Callos con tortilla de patata

Tripakiak patata tortillarekin

Veal tripe with spanish omelette

18.00€

Todos los precios con el 10% de IVA incluido.

CASA OTAGEI

Muxu con helado Muxua izozkiarekin “Muxu” with ice cream

4.00€

Suspiro con helado Suspiroa izozkiarekin “Suspiro” with ice cream

4.00€

Tarta de almendra Almendra tarta Almond cake

6.50€

Tarta de manzana Sagar tarta Apple pie

7.00€

Pantxineta Pantxineta Pantxineta

8.00€

Tarta de queso Gazta tarta Cheese cake

8.00€

POSTRES CASEROS

Arroz con leche Arroz esnea Rice with milk

6.00€

Flan con helado Flana izozkiarekin Flan with ice cream

6.00€

HELADOS

De bola (vainilla, galleta o chocolate) Bolak (bainilla, galleta edo txokolatea) Balls (vanilla, cookie or chocolate)

5.50€

Tarta helada de whisky Whisky tarta izoztua Frozen whiskey cake

7.00€

QUESOS
Queso con membrillo Gazta menbriloarekin Cheese with quince

8.00€

Todos los precios con el 10% de IVA incluido.

as cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios.    Más información
Privacidad